กิจกรรม โรงเรียน

 • วันสุนทรภูู่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙  นำโดยนางสมปรารถนา  วิชิตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก ในกิจกรรมนี้มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การประกวดพิธีกร  การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยเน้นชุดที่แต่งกายเป็นแบบรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นโฮไลท์ของงานและมีการแสดงละครที่เป็นผลงานของท่านสุนทรภู่  
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 22:10 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • กิจกรรม To Be Number One เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ซ่ึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดการร้องเพลง การประกวด Danceing  การประกวดวาดภาพ และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามในงาน
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 22:02 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ในกิจกรรมนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของนักเรียนห้อง AP ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทและนักเรียนห้องปกติทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าชั้นม.๑และม.๔ ได้ลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ด้วย ในงานนี้มีมีการจับฉลากของรักของหวงของคุณครูมอบให้กับนักเรียนด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วย
  ส่ง 18 มิ.ย. 2559 21:58 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • รองมัธยมพบชาวขาว-คราม เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.มัธยม  เรืองแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้มาเยี่ยมพบปะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม  และได้มีการปลูกต้นพยุง ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละต้น
  ส่ง 18 มิ.ย. 2559 21:43 โดย วิภาดา บุพชาติ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธฺ์

 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ
  ส่ง 2 เม.ย. 2560 08:46 โดย ธีระพัฒน์ บุญมาตร
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Advance Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 03:18 โดย ธีระพัฒน์ บุญมาตร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้อง AP ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Advance Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 01:31 โดย ธีระพัฒน์ บุญมาตร
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ในระดับม.ต้น และม.ปลาย
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 02:04 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Advance Program) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (Advance Program) ปีการศึกษา 2559 โดยใหห้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนมารายงานตัวในวันที่ 13 ม ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2559 05:49 โดย วิภาดา บุพชาติ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์ที่น่าสนใจ

http://smss.senangkhanikhom.ac.th/
http://smss.senangkhanikhom.ac.th/
http://182.93.221.194/examspm29/
http://senang.selfip.net:55/
http://senang.selfip.net:88/

http://www.moe.go.th/datacenter/
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://www.school.net.th/

http://www.thaiteachers.tv/iptv/
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php