http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php

กิจกรรม โรงเรียน

 • งานมุทิตาจิต วันที่ 28 กันยายน  2561  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนวน 4 ท่านคือ ๑.  นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม๒.  นายสัตถี  อินทรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ๓.  นายพันศักดิ์  พันทน  ครูชำนาญการพิเศษ๔.  นางจันทร์เทียม  สหนาวิน  ครูชำนาญการพิเศษ
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 06:16 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • ทัวร์เกษียณ วันที่่ 9-11  สิงหาคม  2561  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมิตร  เรืองบุตร  พาคณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมไปทัศนศึกษาจังหวัดเลย และจังหวัดหนองอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสำหรับคุณครูที่จะเกษียณในวันที่ 30  กันยายน  2561  จำนวน 4 ท่านคือ นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการ นายสัตถี  อินทรบุตร  นายพันศักดิ์  พันทนและนางจันทร์เทียม  สหนาวิน สถานที่ที่ไปในครั้งนี้คือ เชียงคานวภูหินผางาม ผาตากเสื้อ และวัดภูก้อน
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 05:12 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน วันที่ 21  สิงหาคม  2561  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงผลงานทางวิชาการและการเล่นเกมต่าง ๆ และได้มีการจัดซุ้มอาเซียน 10 ประเทศ
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 04:44 โดย วิภาดา บุพชาติ
 • วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 21  สิงหาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการประกวดจรวดขวดน้ำในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย การตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 04:39 โดย วิภาดา บุพชาติ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานทางการศึกษา

ลิงก์ที่น่าสนใจ

http://smss.senangkhanikhom.ac.th/
http://smss.senangkhanikhom.ac.th/
http://182.93.221.194/examspm29/
http://senang.selfip.net:55/
http://senang.selfip.net:88/

http://www.moe.go.th/datacenter/
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://www.school.net.th/

http://www.thaiteachers.tv/iptv/
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php