บริจาคเลือด

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:17โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 21:19 ]
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาสภากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลเสนางคนิคม ขอรับบริจาคเลือดจากนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเสนางคนิคม
Comments