ขาว - คราม เกมส์

โพสต์11 ม.ค. 2558 22:51โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2559 00:20 โดย วิภาดา บุพชาติ ]
ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ได้กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธีส  ขุนศรี นายอำเภอเสนางคนิคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีขึ้นในวันทีี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ มีการประกวดขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีเหลืองและสีฟ้า การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
Comments