กิจกรรม To Be Number One

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:02โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:53 ]
เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ซ่ึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดการร้องเพลง การประกวด Danceing  การประกวดวาดภาพ และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามในงาน
Comments