เลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร

โพสต์5 มี.ค. 2559 01:13โดยวิภาดา บุพชาติ
โรงเรียนเสนางคนิคมได้แสดงความยินดีกับคุณครูเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ พนักงานราชการ ที่ได้ไปบรรจุที่โรงเรียนกุดฉิมวิทยา จ.นครพนม และได้มีการเลี้ยงรับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่ คือ นางสาวนิภาพร  พรมรักษ์  ย้ายมาจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมและนายทศพล  บึงโบก  ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา  ชาวขาวครามยินดีต้อนรับกับบุคลากรทั้ง ๓ ท่าน

Comments