งานมุทิตาจิต

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:22โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 06:16 ]
วันที่ 28 กันยายน  2561  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนวน 4 ท่านคือ 
๑.  นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
๒.  นายสัตถี  อินทรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ
๓.  นายพันศักดิ์  พันทน  ครูชำนาญการพิเศษ
๔.  นางจันทร์เทียม  สหนาวิน  ครูชำนาญการพิเศษ
Comments