รองมัธยมพบชาวขาว-คราม

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:43โดยวิภาดา บุพชาติ
เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.มัธยม  เรืองแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้มาเยี่ยมพบปะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม  และได้มีการปลูกต้นพยุง ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละต้น
Comments