สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

โพสต์21 ส.ค. 2556 17:58โดยWipada Bupachat
14 - 18  สิงหาคม  2556 บุคลากรโรงเรียนเสนางคนิคมได้เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ณ ขวัญคำธรรมาศรม รีสอร์ท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมด้วยโรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) และโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ โดยมีนายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความรู้มากมายที่จะนำมาปรับใช้กับโรงเรียน เช่น ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เป็นต้น 
Comments