ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:44โดยวิภาดา บุพชาติ
วันที่ 21  สิงหาคม  2561  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงผลงานทางวิชาการและการเล่นเกมต่าง ๆ และได้มีการจัดซุ้มอาเซียน 10 ประเทศ
Comments