ทัวร์เกษียณ

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:12โดยวิภาดา บุพชาติ
วันที่่ 9-11  สิงหาคม  2561  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมิตร  เรืองบุตร  พาคณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมไปทัศนศึกษาจังหวัดเลย และจังหวัดหนองอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสำหรับคุณครูที่จะเกษียณใน
วันที่ 30  กันยายน  2561  จำนวน 4 ท่านคือ นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการ 
นายสัตถี  อินทรบุตร  นายพันศักดิ์  พันทนและนางจันทร์เทียม  สหนาวิน สถานที่ที่ไปในครั้งนี้คือ เชียงคานวภูหินผางาม ผาตากเสื้อ และวัดภูก้อน
Comments