ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

โพสต์12 ก.ย. 2562 10:39โดยพัชราวลัย ศรีรักษา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 10:48 ]
 
วันที่  29 สิงหาคม 2562  ท่าน ศน.อานนท์  วงศ์วิศิษฐ์รังสี  และคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม  และประเมิน
 งานตามโครงการ  DLIT  พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ  เพื่อการเตรียมความพร้อม  รับการประเมิน  8  มาตรฐาน
 และ  การเตรียมข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ITA  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน  2562


Comments