วันสุนทรภูู่

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:05โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:36 ]
วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
  นำโดยนายสถิตย์  หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก ในกิจกรรมนี้มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การประกวดพิธีกร  การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยเน้นชุดที่แต่งกายเป็นแบบรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นโฮไลท์ของงานและมีการแสดงละครที่เป็นผลงานของท่านสุนทรภู่


 

Comments