วันวิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:32โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:39 ]
วันที่ 21  สิงหาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการประกวดจรวดขวดน้ำในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย การตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
Comments