อาเซียน&วันแม่

โพสต์21 ส.ค. 2556 17:50โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2557 05:59 ]
8  สิงหาคม  2557  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงบุญคุณของพะคุณแม่และกิจกรรมวันอาเซียนด้วยซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญตัวแทนคุณแม่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน  กิจกรรมอาเซียนให้นักเรียนรับผิดชอบโดยแบ่งนักเรียนเป็น 10 ประเทศ มีการนำเสนอแต่ละประเทศและที่เป็นที่น่าสนใจคือประกวดขวัญใจในแต่ละประเทศ มีการทำอาหารในแต่ละประเทศด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนด้วยดี 
Comments