กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเสนางคนิคม


https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/sorabhat/

นายอานนท์   สอยเหลือง
ครูผู้ช่วย

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/mathbyprayom2563/


https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/natcharm-sai/

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/mathbykruareewan/home?fbclid=IwAR3KhL-QjvGUXRIi-G8h9i3RDeA_vMJg_hfVdlwGC7VJd2w7xzT3SKloWxg
Comments