ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์

โพสต์28 ม.ค. 2556 16:49โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2556 16:52 ]
ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนเสนางคนิคมได้ประกาศผลการทดสอบแล้ว 
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 16:49
Comments