ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสต์8 ก.พ. 2559 19:51โดยวิภาดา บุพชาติ
โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยา  ที่อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙
Comments