กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:04โดยวิภาดา บุพชาติ
ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ในระดับม.ต้น และม.ปลาย
Comments