กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์12 ธ.ค. 2556 23:41โดยWipada Bupachat
ด้วยกลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์จะดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (MATH CONTEST 2013) ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2557