งานบริหารงานบุคคล

โพสต์31 ก.ค. 2556 19:23โดยWipada Bupachat
ด้วยโรงเรียนจะเข้ารับการพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน ในวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ขวัญคำธรรมศรม รีสอร์ท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมด้วยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพานและโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Comments