งานบริหารงบประมาณและบุคคล

โพสต์31 ก.ค. 2556 19:23โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 03:37 โดย พัชราวลัย ศรีรักษา ]
ด้วยโรงเรียนจะเข้ารับการพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน ในวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ขวัญคำธรรมศรม รีสอร์ท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมด้วยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพานและโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Comments