งานบริหารงานงบประมาณ

โพสต์31 ก.ค. 2556 19:14โดยWipada Bupachat
ด้วยโรงเรียนจะได้รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖ (ภาคเช้า) โดยคณะกรรมการที่จะเข้ารับการประเมินคือ นายวัชรินธร  วันสุดล ว่าที่ร.ท.วิเศษ  แก้วมีศรี นายวิเชียร  แสงศรี นางขัตติยาภรณ์  บาระมี นายดวงชัย  ไชยขาว
Comments