ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Advance Program)

โพสต์8 มี.ค. 2559 05:37โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2559 05:49 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (Advance Program) ปีการศึกษา 2559 โดยใหห้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนมารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ถ้าหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
Ċ
วิภาดา บุพชาติ,
8 มี.ค. 2559 05:39
Ċ
วิภาดา บุพชาติ,
8 มี.ค. 2559 05:39
Comments