ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (AP) ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:39โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 00:58 ]
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป้นต้นไป
มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคาร 3 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เอกสารที่ใช้การมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/พ่อ/แม่/ผุ้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 จำนวน 1 ชุด
3. ค่าบำรุงการศึกษา ม.1 จำนวน 2,000 บาท ม.4 จำนวน 3,000 บาท
Ċ
ธีระพัฒน์ บุญมาตร,
14 มี.ค. 2561 00:58
Ċ
ธีระพัฒน์ บุญมาตร,
14 มี.ค. 2561 00:39
ą
ธีระพัฒน์ บุญมาตร,
14 มี.ค. 2561 00:39
Comments