ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์

โพสต์28 ม.ค. 2556 16:42โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2556 16:52 ]
ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  นั้น ทางโรงเรียนเสนางคนิคมได้ประกาศผลการทดสอบแล้ว 
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:26
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:28
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:31
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:33
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:34
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:39
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:39
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:39
Ċ
Wipada Bupachat,
28 ม.ค. 2556 20:40
Comments