สารประชาสัมพันธ์

โพสต์10 ก.ย. 2561 17:51โดยวิภาดา บุพชาติ
โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดทำสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขึ้นและสามารถติดตามที่เพจโรงเรียนเสนางคนิคมได้อีกช่องทางหนึ่ง
Ċ
วิภาดา บุพชาติ,
10 ก.ย. 2561 17:51
Comments