งานบริหารทั่วไป


งานมุทิตาจิต

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:22โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 06:16 ]

วันที่ 28 กันยายน  2561  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนวน 4 ท่านคือ 
๑.  นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
๒.  นายสัตถี  อินทรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ
๓.  นายพันศักดิ์  พันทน  ครูชำนาญการพิเศษ
๔.  นางจันทร์เทียม  สหนาวิน  ครูชำนาญการพิเศษ
ทัวร์เกษียณ

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:12โดยวิภาดา บุพชาติ

วันที่่ 9-11  สิงหาคม  2561  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมิตร  เรืองบุตร  พาคณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมไปทัศนศึกษาจังหวัดเลย และจังหวัดหนองอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสำหรับคุณครูที่จะเกษียณใน
วันที่ 30  กันยายน  2561  จำนวน 4 ท่านคือ นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการ 
นายสัตถี  อินทรบุตร  นายพันศักดิ์  พันทนและนางจันทร์เทียม  สหนาวิน สถานที่ที่ไปในครั้งนี้คือ เชียงคานวภูหินผางาม ผาตากเสื้อ และวัดภูก้อน

ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:44โดยวิภาดา บุพชาติ

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงผลงานทางวิชาการและการเล่นเกมต่าง ๆ และได้มีการจัดซุ้มอาเซียน 10 ประเทศ

วันวิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:32โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:39 ]

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการประกวดจรวดขวดน้ำในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย การตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันสุนทรภูู่

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:05โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:36 ]

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
  นำโดยนายสถิตย์  หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก ในกิจกรรมนี้มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การประกวดพิธีกร  การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยเน้นชุดที่แต่งกายเป็นแบบรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นโฮไลท์ของงานและมีการแสดงละครที่เป็นผลงานของท่านสุนทรภู่


 

กิจกรรม To Be Number One

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:02โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:53 ]

เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ซ่ึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดการร้องเพลง การประกวด Danceing  การประกวดวาดภาพ และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามในงาน

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:48โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 21:58 ]

เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ในกิจกรรมนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของนักเรียนห้อง AP ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทและนักเรียนห้องปกติทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าชั้นม.๑และม.๔ ได้ลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ด้วย ในงานนี้มีมีการจับฉลากของรักของหวงของคุณครูมอบให้กับนักเรียนด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วย

รองมัธยมพบชาวขาว-คราม

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:43โดยวิภาดา บุพชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.มัธยม  เรืองแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้มาเยี่ยมพบปะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม  และได้มีการปลูกต้นพยุง ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละต้น

สานสัมพันธ์พี่น้อง AP

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:34โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 21:35 ]

เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง AP ขึ้นเพื่อให้พี่ดูแลน้องให้ความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนานเกิดขึ้น ซึ่งมีการเข้าค่ายเล่นเกมต่าง ๆ เช่นฐานซ่อนชื่อลื้อหัวใจ ฐานชื่นฉ่ำหัวใจ ฐานพาน้ำมาหาแม่ ฐานวิ่งเปรี้ยวเสียวตูด ฐานลอดซุ้มประตูใจฐานยิ่งยาวยิ่งดี ฐานอีหยังฮึ โดยมีรุ่นพี่ AP ที่จบเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมามาช่วยเป็นแม่งานให้ในครั้งนี้  นำโดยนายวิทยา  ทองเกลี้ยง  นางสาวบุษบง  บุปผาดา นางสาวสุภาพร  เผ่าบ้านฝางนายชัยศริ  กุลแก้วและเพื่อน ๆ AP ม.๖.๔ ทุกคน

บริจาคเลือด

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:17โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 21:19 ]

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาสภากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลเสนางคนิคม ขอรับบริจาคเลือดจากนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเสนางคนิคม

1-10 of 28

Comments