บริหารทั่วไป

PLC โรงเรียนเสนางคนิคม — Sep 12, 2019 5:56:24 PM

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน — Sep 12, 2019 5:39:26 PM

งานมุทิตาจิต — Sep 10, 2018 12:22:34 PM

ทัวร์เกษียณ — Sep 10, 2018 12:12:43 PM

ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน — Sep 10, 2018 11:44:28 AM

วันวิทยาศาสตร์ — Sep 10, 2018 11:32:10 AM

วันสุนทรภูู่ — Jun 26, 2016 5:05:26 AM

กิจกรรม To Be Number One — Jun 26, 2016 5:02:55 AM

กิจกรรมวันไหว้ครู — Jun 19, 2016 4:48:34 AM

รองมัธยมพบชาวขาว-คราม — Jun 19, 2016 4:43:22 AM

สานสัมพันธ์พี่น้อง AP — Jun 19, 2016 4:34:51 AM

บริจาคเลือด — Jun 19, 2016 4:17:53 AM

เลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร — Mar 5, 2016 9:13:07 AM

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6 — Mar 5, 2016 8:53:48 AM

ค่ายวิทยาศาสตร์ — Feb 9, 2016 4:07:23 AM

ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ — Feb 9, 2016 3:47:51 AM

วันครูครั้งที่ ๖๐ — Jan 19, 2015 5:38:29 AM

ขาว - คราม เกมส์ — Jan 12, 2015 6:51:44 AM

วันคริสต์มาส — Jan 12, 2015 6:45:35 AM

วันพ่อแห่งชาติ — Dec 8, 2014 4:27:44 AM

กิจกรรมวันพ่อ — Dec 8, 2014 4:24:20 AM

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม — Aug 22, 2013 12:58:22 AM

อาเซียน&วันแม่ — Aug 22, 2013 12:50:29 AM

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ — Jul 31, 2013 9:58:59 AM

วันภาษาไทย — Jul 31, 2013 6:14:16 AM

ถวายเทียนพรรษา — Jul 31, 2013 6:12:33 AM

เหลียวหลัง แลหน้า ๓ ปี สพม.๒๙ — Jul 31, 2013 6:09:21 AM

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — Sep 18, 2012 10:27:37 AM

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ — Sep 6, 2012 3:16:29 AM

กิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ — Dec 9, 2011 4:41:09 PM