ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560

Post date: Mar 8, 2017 11:14:50 AM

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Advance Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560