กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Post date: Sep 6, 2012 3:16:29 AM

กลุ่มสาระการเีรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่   สิงหาคม 2555 ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรม เช่น การแข่งขันจรวดน้ำระัดับ ม.ต้น การวาดภาพ การแข่งขันโครงงาน การตอบปัญหาระดับม.ต้น ม.ปลาย และกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของงานคือการประกวดนางงามรีไซเคิลระดับ ม.ต้น ม.ปลาย