กิจกรรม To Be Number One

เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ซ่ึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดการร้องเพลง การประกวด Danceing  การประกวดวาดภาพ และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามในงาน