กิจกรรมวันไหว้ครู

Post date: Jun 14, 2016 9:04:05 AM

ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ในระดับม.ต้น และม.ปลาย