บริจาคเลือด

Post date: Jun 19, 2016 4:17:53 AM

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาสภากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลเสนางคนิคม ขอรับบริจาคเลือดจากนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเสนางคนิคม