ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Advance Program)

Post date: Mar 8, 2016 1:37:05 PM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (Advance Program) ปีการศึกษา 2559 โดยใหห้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนมารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ถ้าหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์