สานสัมพันธ์พี่น้อง AP

Post date: Jun 19, 2016 4:34:51 AM

เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง AP ขึ้นเพื่อให้พี่ดูแลน้องให้ความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนานเกิดขึ้น ซึ่งมีการเข้าค่ายเล่นเกมต่าง ๆ เช่นฐานซ่อนชื่อลื้อหัวใจ ฐานชื่นฉ่ำหัวใจ ฐานพาน้ำมาหาแม่ ฐานวิ่งเปรี้ยวเสียวตูด ฐานลอดซุ้มประตูใจฐานยิ่งยาวยิ่งดี ฐานอีหยังฮึ โดยมีรุ่นพี่ AP ที่จบเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมามาช่วยเป็นแม่งานให้ในครั้งนี้  นำโดยนายวิทยา  ทองเกลี้ยง  นางสาวบุษบง  บุปผาดา นางสาวสุภาพร  เผ่าบ้านฝางนายชัยศริ  กุลแก้วและเพื่อน ๆ AP ม.๖.๔ ทุกคน