ถวายเทียนพรรษา

Post date: Jul 31, 2013 6:12:33 AM

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ คณะครู นักเรียน ร่วมกันถวายต้นเทียนที่วัดโพธาราม วัดป่าเดื่อน้อย และวัดตาลเลียน ร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม นำโดยท่านผอ.สุมิตร เรืองบุตรและนายพุทธา นารีวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสนางคนิคม