กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Post date: Aug 1, 2013 2:16:52 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมวันอาเซียนและวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖