กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Post date: Dec 13, 2013 7:41:16 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์จะดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (MATH CONTEST 2013) ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2557