วันครูครั้งที่ ๖๐

Post date: Jan 19, 2015 5:38:29 AM

บุคลากรโรงเรียนเสนางคนิคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมี นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น