ข่าวจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Post date: Dec 24, 2012 3:44:44 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเีรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันอังคารที่ 25  ธันวาคม  2555  ณ หอประชุมโรงเรียนเสนางคนิคม ในกิจกรรมนี้มีการประกวด Fancy  Santa การประกวด Dancing Contest  โครงงานอาหาร English Project Work ประเภท "Local Thai Food" โครงงานอาหาร English Project Work ประเภท "International Food"