เลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร

Post date: Mar 5, 2016 9:13:07 AM

โรงเรียนเสนางคนิคมได้แสดงความยินดีกับคุณครูเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ พนักงานราชการ ที่ได้ไปบรรจุที่โรงเรียนกุดฉิมวิทยา จ.นครพนม และได้มีการเลี้ยงรับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่ คือ นางสาวนิภาพร  พรมรักษ์  ย้ายมาจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมและนายทศพล  บึงโบก  ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา  ชาวขาวครามยินดีต้อนรับกับบุคลากรทั้ง ๓ ท่าน