ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ

Post date: Feb 9, 2016 3:47:51 AM

โรงเรียนเสนางคนิคม นำโดย  นายสมศักดิ์  ผาลิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๙