สารประชาสัมพันธ์

Post date: Sep 11, 2018 12:51:02 AM

โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดทำสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขึ้นและสามารถติดตามที่เพจโรงเรียนเสนางคนิคมได้อีกช่องทางหนึ่ง