วันพ่อแห่งชาติ

Post date: Dec 8, 2014 4:27:44 AM

โรงเรียนเสนางคนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ และตอนเย็นมีการวางพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร