วันวิทยาศาสตร์

Post date: Sep 10, 2018 11:32:10 AM

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการประกวดจรวดขวดน้ำในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย การตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย