วันสุนทรภูู่

Post date: Jun 26, 2016 5:05:26 AM

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นำโดยนายสถิตย์  หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก ในกิจกรรมนี้มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การประกวดพิธีกร  การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยเน้นชุดที่แต่งกายเป็นแบบรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นโฮไลท์ของงานและมีการแสดงละครที่เป็นผลงานของท่านสุนทรภู่