สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

Post date: Aug 22, 2013 12:58:22 AM

14 - 18  สิงหาคม  2556 บุคลากรโรงเรียนเสนางคนิคมได้เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ณ ขวัญคำธรรมาศรม รีสอร์ท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมด้วยโรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) และโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ โดยมีนายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความรู้มากมายที่จะนำมาปรับใช้กับโรงเรียน เช่น ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เป็นต้น