ทัวร์เกษียณ

Post date: Sep 10, 2018 12:12:43 PM

วันที่่ 9-11  สิงหาคม  2561  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมิตร  เรืองบุตร  พาคณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมไปทัศนศึกษาจังหวัดเลย และจังหวัดหนองอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสำหรับคุณครูที่จะเกษียณในวันที่ 30  กันยายน  2561  จำนวน 4 ท่านคือ นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการ 

นายสัตถี  อินทรบุตร  นายพันศักดิ์  พันทนและนางจันทร์เทียม  สหนาวิน สถานที่ที่ไปในครั้งนี้คือ เชียงคานวภูหินผางาม ผาตากเสื้อ และวัดภูก้อน