กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Post date: Aug 26, 2013 4:51:56 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะเข้าร่วม มากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย การประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน ม.ต้น ม.ปลาย การประกวดชุดรีไซเคิล ม.ต้น ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลายและกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  

นางดอกทิพย์  ติ่งทอง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้