ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์

Post date: Jan 20, 2014 9:33:26 AM

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเีรียนเสนางคนิคม ได้จัดสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศผลการสอบแล้ว