กิจกรรมวันพ่อ

Post date: Dec 8, 2014 4:24:20 AM

โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4  ธันาวาคม  2557 มีการทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง